De auteur heeft zijn uiterste best gedaan om dit boek ‘Puur natuur eten in 7 stappen’ zo goed en duidelijk mogelijk te publiceren. Desalniettemin is het gebruik van het boek, de recepten die je krijgt in je email en de gerelateerde producten geheel op eigen risico. De auteur en de uitgever geven geen garanties voor de juistheid, volledigheid, waarheid of de toepasselijkheid van de inhoud van dit materiaal.

De auteur en de uitgever zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. Bij enige twijfel wordt geadviseerd een dokter of arts te raadplegen. Neem altijd contact op met uw dokter of arts voordat u significante wijzigingen maakt in uw voedingspatroon, bewegingspatroon en/of leefwijze.

De informatie in dit boek is niet bedoeld voor diagnose, ziekten te genezen, te behandelen of te voorkomen. Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing, en alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gekopieerd of gebruikt. De disclaimer zoals weergegeven op de website is ook van toepassing op dit materiaal. De disclaimer is te vinden via de volgende URL: https://eetpuurnatuur.nl/disclaimer.

>